zurnalu-prenumerata

Žurnalas „Apskaitos, Audito, Mokesčių aktualijos“

Savaitraštis | 51 leidiniai per metus

+ nemokama savaitraščio el. versija
Daugiau
Apskaitos, Audito, Mokesčių aktualijos 12mėn. prenumerata | 51 leidinys
96 Eur
Apskaitos, Audito, Mokesčių aktualijos 6mėn. prenumerata | 26 leidiniai
54 Eur
Apskaitos, Audito, Mokesčių aktualijos 3mėn. prenumerata | 13 leidinių
27 Eur

Dovanojama el. versija jeigu savaitraštis užsakomas 12mėn. 

Savaitraštis vadovams, buhalteriams, finansininkams, auditoriams

Kas šimtasis laikraščio prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o komplekto ir elektroninės versijos prenumeratorius – „AAM aktualijų“ redakcijos prizus. 

Kas 500-ojo prenumeratoriaus lauks išskirtinis prizas – savaitgalis Nidoje dviems.