zurnalu-prenumerata

Žurnalas „Kauno diena (fiziniams asmenims)“

| leidiniai per metus

apie Kauną
Daugiau

Seniausias Kauno miesto laikraštis, puoselėjantis tradicijas, skirtas tiems, kuriems rūpi miesto naujienos ir jo žmones. Tai sporto apžvalgos, kultūros įvykiai, ekonomika, socialines aktualijos bei Lietuvos ir pasaulio naujienos. Šeštadienio numeriai su televizijos programos priedu „TV diena“.