zurnalu-prenumerata

Žurnalas „Profi Lietuva“

Kas ketvirtį | 4 leidiniai per metus

Žurnalas apie žemės ūkio mašinas
Daugiau
Profi Lietuva 12mėn. prenumerata | 4 leidiniai
18 Eur

Žurnalas apie žemės ūkio mašinas, kuriame pateikiama rinkos apžvalga, naujausios žemės ūkio technikos pristatymas, testai, palyginamieji bandymai, patarimai naudotai technikai įsigyti, Lietuvos ūkių patirtis, automobilių aprašymas

Žurnalas išeina vasario, balandžio, liepos, spalio mėnesiais.